FANDOM


The Pledge of Allegiance to the Philippine Flag is one of two national pledges, the other being the Patriotic Oath, which is the Philippine national pledge.

Say This

Tagalog:

Ako ay Pilipino

Buong katapatang nanunumpa

Sa watawat ng Pilipinas

At sa bansang kanyang sinasagisag

Na may dangal, katarungan at kalayaan

Na pinakikilos ng sambayanang

Maka-Diyos

Maka-tao

Makakalikasan at

Makabansa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.